Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörspodden


Feb 10, 2022

Det kommer ständigt nyheter och trender inom sociala medier. Vad väntas under 2022 och hur kan man tänka för att lyckas bättre med sina kanaler? Vi pratar också om Emma Ls ångestladdade dröm om Emma G. Och vad är egentligen en hisspitch?