Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörspodden


Feb 17, 2022

Vilken personlighetstyp är du och hur kan du dra nytta av det? Idag pratar vi om personlighetstyperna röd, blå, gul och grön. Att vara medveten om sina styrkor och brister ger dig en större förståelse för dig själv men också större förståelse för andra personer. Vilken färg är vi och och framförallt, vilken färg är du?