Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörspodden


Apr 6, 2022

Vi förbereder oss så att vi inte behöver tänka: åh nej, jag hade kunnat sagt så där istället. Är det oproffisionellt att använda sig av emoijis i mail? Och hur håller man tungan rätt i mun?