Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörspodden


Apr 19, 2022

Vi pratar försäljning och vad vi själva behöver jobba på. Konsten att vända ett vanligt, trevligt samtal till ett säljsamtal kan vara svårt. Är man född till att vara säljare eller är det en färskvara som vi ständigt behöver jobba på? In och lyssna på våra tankar kring sälj och fundera kring dina egna brister och styrkor.