Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörspodden


May 4, 2022

Vi är experter på att överanalysera saker. Men med vårt nya tankesätt kanske dessa dagar är förbi. Vi pratar också om nätverkande som alltid är ett hett och aktuellt ämne. Vi har själva varit ute på nätverk och fått nya lärdommar och insikter.