Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörspodden


Apr 14, 2020

Tiden är nu inne för att tala med stora bokstäver. Vi lever i en tid där prestige och stolthet inte hör hemma. För att företaget ska överleva och pengar rulla in så måste vi göra det som krävs.