Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörspodden

Apr 26, 2022

Vi har varit på nätverk och som vanligt har vi nya reflektioner och tankar. 

Och visst är det så att kunden alltid ska vara nöjd, men är det inte också viktigt att du är nöjd med kunden? Har man en känsla av att man inte kommer kunna göra kunden nöjd eller att ett samarbete inte kommer fungera så kanske man...


Apr 19, 2022

Vi pratar försäljning och vad vi själva behöver jobba på. Konsten att vända ett vanligt, trevligt samtal till ett säljsamtal kan vara svårt. Är man född till att vara säljare eller är det en färskvara som vi ständigt behöver jobba på? In och lyssna på våra tankar kring sälj och fundera kring dina egna...


Apr 12, 2022

Skulle du kunna fråga en person du ser upp till yrkesmässigt om ni kan ses på en kopp kaffe? Du beundrar personens prestationer och skulle gärna få chansen att få prata med personen. Vi säger kör, våga fråga! Vi pratar också om Elon Musk och hur du kan lura dig själv till rätt sinnesstämning.


Apr 6, 2022

Vi förbereder oss så att vi inte behöver tänka: åh nej, jag hade kunnat sagt så där istället. Är det oproffisionellt att använda sig av emoijis i mail? Och hur håller man tungan rätt i mun?