Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörspodden


Jun 9, 2020

Jonathan Tigrar är entreprenör, föreläsare och på grund av sitt sätt att tänka utanför boxen så ser vi honom som en stor inspiratör. Hur kan du bli bättre på att möta dina rädslor? Vad händer i kroppen när känslan kommer att du behöver fly för ditt liv? Hur viktigt är det att ha ett bra avtal? Du får också massa bra tips på marknadsföring.