Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörspodden


Jun 30, 2020

Vänta här nu, är det vi själva som sätter onödig stress på oss själva? Borde de svenska folket slappna av mer? Visa mer hänsyn? Och till och med våga störa litegrann?