Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörspodden


Jul 20, 2020

Hur pitchar man sin idé på bästa sätt? Och hur ska man tänka när man ska ta in investerare? I det här avsnittet får ni träffa en entreprenör som gasar och får sitt bolag att växa snabbt.