Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörspodden


Sep 22, 2020

Krissamtal, personlig utveckling och förvirring. Ja, avsnitt 40 innehåller både toppar och dalar. Men framför allt så pratar om vikten av att gå bakåt ibland för att kunna fortsätta framåt.