Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörspodden


Oct 6, 2020

Hur förbereder man sig bäst när man är lite nervös inför ett möte? Har du de egenskaper som krävs enligt vissa för att vara entreprenör? Sluta fråga barn om vad de ska bli när de blir stora... rätt eller fel?