Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörspodden


Oct 13, 2020

Vad är det här? Vi ser oroväckande siffror kring kvinnors entreprenörskap. Varför drabbas kvinnor i större utstäckning av hjärnspöken och vilka är de vanligaste problemen som gör att man inte startar företag? Vi har båda läst en fantastisk bok som hjälper oss med många av dessa frågor.