Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörspodden


Jan 13, 2021

Man vill ha ett tydligt varumärke. Så tydligt att kunden tänker samma sak som du när han/hon tittar på ditt företag. Enkelt? Lyssna hur vi ser på det och framför allt ta inspiration från det vi har lärt oss, vissa gånger den hårda vägen.