Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörspodden


Jan 20, 2021

Visste du att endast hålla 2% av allt man kommunicerar ut när fram till mottagaren? Vad kan du göra för att nå fram med det du vill säga? Vad är knepen du ska tänka på när du ska tala inför många människor? Och hur ska du tänka inför ett säljmöte för att skapa bästa möjliga förutsättningar? KOMMUNIKATION är så viktigt i många lägen, i det här avsnittet får vi många handfasta tips av Retorikern Kjell Dahlin