Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörspodden


Feb 10, 2021

Sociala medier är idag närvarande i princip alla människors liv. Och det är i ofta en viktig komponent när du driver eget företag. Hur anpassar sig algoritmerna till den tid vi lever idag? Vi går in och skrapar på ytan på denna heta potatis.