Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörspodden


Feb 17, 2021

Är det någon typ av milstolpe som vi nått? Börjar man se vad det stora pusslet ska bli nu när tillräckligt många bitar fallit på plats? Om ni tittar på erat egna pussel, kan ni se tillbaka och se att inget val/steg var förgäves, utan att alla bitar behövs i ett pussel. Vi pratar också om Emma & Emma AB samt den nya hypen - Clubhouse, har du gått med?