Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörspodden


Apr 27, 2021

Vad blir alla motiverade av olika saker. Det är till stor fördel att veta vad som gör andra engagerade men också vad som driver en själv. Så vad säger du? What floats your boat? What rocks your ship?