Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörspodden


Sep 21, 2021

Går du på känsla eller analyserar du mycket innan du tar beslut i ditt företagande? Om du gör exakt lika som dina konkurenter, varför ska kunden välja just dig? Och vad har Backstreet Boys med företagsidéer att göra?