Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörspodden


Mar 4, 2020

Hur kommer man ut i den digitala världen som vi lever i idag där man så lätt försvinner i myllret? Vilken marknadsföring är rätt för bara ditt företag? Vi pratar också om hur vi tänker kring påverkan marknadsföring, samt hur tid är pengar.