Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörspodden


Oct 20, 2021

Emma L har varit på gala i stadshuset i Stockholm, görs det ens så pampiga platser längre och varför namnger vi inte salar som förr i tiden? Är det okej att ta i hand nu när man hälsar och kan man säga hej på olika vis?