Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörspodden


Dec 1, 2021

Vi får experthjälp av ekonomiexperterna på Sala Sparbank. Linda och Victor kommer med många bra tips om hur du kan tänka på som gör att du får mer pengar på kontot. Kan det här avnittet faktiskt göra att du blir lite rikare?