Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörspodden


Jan 22, 2020

Vad origin vi egentligen om varandras fokus? Och vad är det som får Emma L att använda ordet hata? Ett avsnitt om fokus och målsättning men också om vikten över att känna tacksamhet.