Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörspodden


Jul 13, 2021

Vissa influensers håller på med mat, andra mode, vissa kanske öppnar upp sig om livet eller erfarenheter som människor känner samhörighet med. Är inte det då fantastiskt att denna röst kan komma från någon som i vissa människors ögon ”inte besitter någon rätt talang” som tycker att det har varit mer ok om personer sjöng eller var en elitidrottare?

Vem bestämmer vad som är ett godkänt yrke och vad som inte är?

Vi diskuterar ämnet och veckans observation som Emma G har ...