Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörspodden


Nov 25, 2020

Den här skitcoronan är tuff för många, på flera olika sätt. Men vi kan komma långt genom att peppa varandra. Kanske kan vi hjälpa till att se saker ur ett annat perspektiv.