Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörspodden


Apr 12, 2022

Skulle du kunna fråga en person du ser upp till yrkesmässigt om ni kan ses på en kopp kaffe? Du beundrar personens prestationer och skulle gärna få chansen att få prata med personen. Vi säger kör, våga fråga! Vi pratar också om Elon Musk och hur du kan lura dig själv till rätt sinnesstämning.