Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörspodden


Sep 28, 2022

Det är känt att man på olika sätt kan påverka människor att handla produkter och tjänster men Emma L blev oväntat påverkad av Emma G i veckan. Kan man applicera torrschampoometoden på annat? Lyssna så kanske du får någon ny idé.