Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörspodden


Mar 31, 2020

Har Anettes biskvier lagt ner sin produktion? Vad var det som hände? Hur hårt har vi egentligen drabbats av den kris som vi just nu går igenom? Vi ringer upp vår ekonom för att ta reda på vad man ska göra när det kommer nya krispaket var och varannan dag.