Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörspodden


Feb 24, 2021

Det gäller att ha en balans mellan PR och marknadsföring. Ju klarare bild du har på vad du vill förmedla och en plan på hur du gör det, desto mer kan du påverka det. Men vad är egentligen skillnaden? Och hur skapar du den bästa symbiosen?