Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörspodden


Mar 3, 2021

Vad är dina vara eller tjänst värd och hur sätter man det rätta priset? Vi djupdyker i ämnet och försöker oss på att förenkla det genom att diskutera det med varandra.