Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörspodden


Mar 10, 2021

Vad händer med bolaget om någon av oss skulle dö? Hur förbereder man för en långtidssjukskrivning, föräldrarledighet eller om någon av oss vill sälja sin del av företaget? Vi får svar på många frågor av vår gäst Karing Berggren som är chefsjurist på Företagarna. Lyssna och ta del av verktygen till hur du kan skriva ett aktieägaravtal.