Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörspodden


Feb 26, 2020

Vad betyder egentligen ordet entreprenör? Finns det kriterier som man måste uppfylla för att få ha det som titel? Krävs slips och kostym? Vi startar ett drev #jagärenentreprenör på instagram, häng på du också!