Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörspodden


Jan 29, 2020

Vissa älskar det andra hatar det män som entreprenör är det något som du ofta ställs inför - att nätverka. Emma G berättar om hur hennes svaghet blev till hennes styrka. Och hur Emma L ser säljmöten som en match.